Ravnsbjerg IF

Ravnsbjerg Idrætsforening er en sammenlægning af idrætsforeningerne i Ravnstrup, Finderup og Hald Ege.

Følg os på facebook

Ravnsbjerg IF generalforsamling

Ravnsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

Mandag d. 2. maj 2022 kl. 19.30 i Hald Ege Idrætscenter, Birgittelystvej 2, Hald Ege, 8800 Viborg.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Beretninger fra aktivitetsudvalgene.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved
førstkommende bestyrelsesmøde.
På valg er Johnny K. Hansen, Ole Jensen, Keld Lund, Søren
Gaardsdal, Thomas Gram og Steffen Dalsgaard Villadsen.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af to revisorer.
9. Valg af fanebærer.
10. Eventuelt.

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 28. april 2022.

Med venlig hilsen

Ravnsbjerg IF / Bestyrelsen

RIF spiller i Hald Ege idrætscenter

:)

Her holder vi til