Forside
Ravnsbjerg IF

Generalorsamling

Udskriv PDF

RAVNSBJERG IDRÆTSFORENING

GENERALFORSAMLING

Ravnsbjerg Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling:

 

Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 19.30 i klubhuset, kirkevej 1, Ravnstrup, 8800 Viborg.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Beretninger fra aktivitetsudvalgene.

                -senior

                -ungdom

                -drift

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse og udvalgsformænd (direkte valg).

                                -Formand

      -Næstformand

                                -Kasserer

                                -Fodbold, senior

                                -Fodbold, ungdom

                                -Drift

                                -Aktivitet

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af to revisorer.

9. Valg af fanebærer.

10. Eventuelt.

 

Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. maj 2017.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ravnsbjerg IF / Bestyrelsen

 
20|03|2015    Opstart

Piger og Drenge

 

Kom til fælles opstart af den nye fodboldsæson på banerne i Hald Ege

Lørdag d. 11 April kl 10:00

 

»

29|12|2014    Generalorsamling
11|08|2014    hallen
03|08|2014    Vinder af Fjends Cup 2014

fidusen.jpg
indsamling.jpg

Hosted af Domainbox